gruntovní kniha Bystré ( Korouhev, Lačnov), VS Bystré, PozK Polička, kn.č. 10

  zápisy z gruntovních knih

Korouhev – staré číslo 90, nové číslo 101

pag. 98b, 99

Václav Hlouš

Léta 1704 přiženíce se k vdově po Janovi Kopeckým zlé paměti ujal ten grunt do zrostu Matěje syna za sumu 220 kop

Václav Hlouš jakožto otčím má 4 dětem pozůstalým dáti po 1 kusu hovězího dobytka a 2 kusy zůstanou na vejpravu těm dětem.

Náležejí těmto:

s.(sirotkům) Matěje Hořčice vyplacením 55 kop

nápadníkům po nebo. Matějovi Machurovi pak Vítovi a po něm totiž: Kateřině za Jakubem Kopeckým, Alžbětě za Václavem Soukalem, Barboře ze Jirou Adamem v Trpíně, Marianě za Janem Duchkem (celkem) 80 kop

nápadníkům po nebo. Jakubovi Kopeckým: Tomášovi, Janovi, Alžbětě za Ondřejem Tichým, Dorotě ze Jiříkem Muzikářem, Anně za Jakubem Edlmonem (celkem) 60 kop

nápadníkům po Janovi Kopeckým zlé paměti: Anně, Matějovi, Julianě (celkem) 24 kop 47 gr.

dále přehled každoročního placení gruntovních podílů v letech 1706-1719 sirotkům Matěje Hořčice

Matěj Kopecký

Léta 1719 ujal ten grunt od mateře své vdovy Salomeny po sumu 220 kop, které náleží:

s. Matěje Horčice 41 kop

více jak na přední straně v jedný sumě 165 kop

Václavovi Hloušovi, pak náp.(adníkům) 14 kop (nedostali vyplaceno nic, teprve roku 1763 prodal dědic Václav Hlouš svůj podíl za 14 kop tehdejšímu držiteli gruntu Janu Bezděkovi)

*

pag. 104b, 105

Martin Hlouš

Léta 1671 dne 6. Aprilis koupil ten grunt od Matěje Jílka za sumu 200 kop grošů míšeňských

Zavdal Matěji Jílkovi 8 kop

Item Matěj Jílek co koliv na tom gruntě vyplaceno měl, to všechno jemu držiteli gruntu pouští a přidává, totiž 86 kop 56 gr.

(celkem) 94 kop 56 gr.

Zůstává v roky po 4 kopách doplatiti 105 kop 4 gr.

Náleží těmto

vrchnosti po Vítovi Pípalovi 44 kop

s. n. (sirotkům nebožtíka) Beneše Šoda – Marianě, Maruši ze Štrbou, Lídě v Hartmanicích, Jiříkovi v Hartmanicích, Anýžka ušla – do důchodu – spolu 61 kop 4 gr.

Náleží nyní těmto:

s. n. Šoda – Marianě – úmřela, pak nápad.; po Maruši za Střebou odkazem Gregorovi Kuklovi, ševci v Bystrém; Lídě v Hartmanicích, Jiříkovi v Hartmanicích – spolu 48 kop 52 gr.

Matějovi Hloušovi skoupením od vrchnosti po Vítkovi Pípalovi 44 kop a po s.n. Beneše Šoda po Anýžce 12 kop 12 gr. činí 56 kop 12 gr.

Léta 1682 nepoložil nic

(v letech 1686-1701 platil po 2-3 kopách sirotkům nebožtíka Šoda)

Léta 1703 položil 2 kopy s.n. Beneše Hlouše

Léta 1705 položil 2 kopy s.n. Beneše Hlouše neb Šoda

Léta 1706 položil 4 kopy s.n. Beneše Šoda i z roku 1707

*

fol. 105b, 106a

Matěj Hlouš

Léta 1708 dne 12. Martii ujal od otce svého nemohouce pro starost více hospodařiti, ten grunt se vším příslušenstvím za sumu 200 kop

Zavdal syn otci svému 12 zlatých neb 10 kop 17 gr. 1 d.

Zůstává zaplatiti 189 kop 42 gr. 6 d., totižto:

s.n. Beneše Šoda spolu 15 kop 22 gr.

Martinovi Hloušovi vyplaceníma skoupením 166 kop 20 gr. 6 d.

item jemu vyplacením 8 kop

Od roku 1709 do roku 1727 vyplácel podíly sirotkům nebožtíka Beneše Šody

Od roku 1729 do roku 1746 vyplácel s přestávkami podíly dědicům po nebožtíkovi Martinovi Hloušovi

*

Josef Hlouš

Léta 1746 dne 23. gbr ujal tento grunt po neb. otci svém za sumu bez závdavku 200 kop

Za ustoupení gruntu složil bratru svému Janovi, který se na poličský panství přiženil 80 fr., ostatek Veruně a Matějovi, každému 2 stoly vejpravu neb 2 kopy dáti má, více jak kup ukazuje.

Náleží těmto

nápadníkům Matěje Hlouše 149 kop 20 gr. 6 d.

více jim vyplaceným 8 kop

nápadníkům Matěje Hlouše vypla. a skou. 42 kop 39 gr. 1 d.

Suma 200 kop

V letech 1747-1756 vyplácel podíly z gruntu dědicům Martina Hlouše

*

fol. 106b, 107a

Matěj Hlouš

Léta 1754 dne 9. 9bris skrz přátelské narovnání grunt ten ujal ze sumu 200 kop

Náleží

náp. Martina Hlouše 144 kop 20 gr. 6 d.

náp. Matěje Hlouše 42 kop 39 gr. 1 d.

a Josefa Hlouše 13 kop

Suma 200 kop

V letech 1756-1768 vyplatil podíly z gruntu dědicům Martina Hlouše

*

fol. 107a, 107b, 108a, 108b

Franc Haněl

Léta Páně 1763 dne 20. Decembris přiženil se k vdově Johaně po neb. Matějovi Hloušovi, do zrůstu pozůstalého syna Josefa po neb. Matějovi Hloušovi na 17 let, kterému po vyjití těch let dle odkazu otcovskho tento grunt bez nejmenší překážky se vším tím jak jej sám ujal, postoupit povinen bude za sumu 200 kop,

které patřejí a v roky po 4 kopách klásti povinen nápadníkům Martina Hlouše

za Josefa a manželku jeho na 5 mše svatý dobrovolným urovnáním a proti od pana faráře proukázaného listu 24 kop

Janovi na poličský straně 12 kop

po Mařeně po 2 kopách – Janovi Kašparovi, dětem Janovi, Václavovi, Francovi, Alžbětě a Anně – (celkem) 12 kop

Veruně za Václavem Sionem 12 kop

Janovi Hloušovi v Bystrým kostelníku 17 kop 28 gr.

po Pavlovi Hloušovi

Francovi na chal. v Korauh. 8 kop 45 gr. 3 d.

Josefovi Hloušovi žebra. 8 kop 45 gr. 3 d. (celkem) 17 kop 21 gr.

po Jakubovi Hloušovi

po Martinovi vdově Mařeně na Jelínku po poličskej straně 5 kop 53 gr. 4 d.

Francovi Hloušovi v Korouhvi na chal. 5 kop 53 gr. 4 d.

Alžbětě za Václavem Hnátem 5 kop 53 gr. 4 d. – (celkem) 17 kop 21 gr.

po Václavovi Hloušovi

Mařeně v Korouhvi, vdově po Janovi Hnátovi 8 kop 45 gr. 3 d.

Kateřině v Trpíně Janem Janybků 8 kop 45 gr. 3 d. – (celkem) 17 kop 21 gr.

Anně v Sedlištích za Václavem Buřvalem 17 kop 21 gr.

po Dorotě za Pavlem Švejdou

Václavovi v Korouhvi na chal. 5 kop 53 gr. 4 d.

Anně, vdově po Josefovi Machovi 5 kop 53 gr. 4 d.

po Mařeně Václa. Maršálka 5 kop 53 gr. 4 d. (celkem) 17 kop 21 gr.

vdově Johaně … za Francem Hanělem na témž gruntě 24 kop 12 gr.

novýmu hospodáři Franci Hanělovi, který on bez zápisu vyplatil 10 kop

od rozdílu 1 kopu 65 gr.

facit 200 kop

Nato klade od rozdílu 1 kopu 65 gr.

hospodář přijímá do hospodářství totiž: novej vůz kovanej 1, vůz objetý starší 1, vůz dokonce starý 1, koně 1, voly 2, 2letýho volka 1, dojnou krávu 1, jednoroční tele 1, pluh okutý 1, rádlo okutý 1, brány s železným hřebíky 5, řetěz 1, sekeru kladní 1, pilu 1, motyčku na okopávání zelí 1

fol. 108a

Poněvadž předešlý hospodář Matěj Hlouš vdovu s třema sirotky, totiž Josefa, France a Annu zanechal a nynejší hospodář Franc Haněl vejš jmenovanou vdovu sobě za manželku pojal, tak tehdy ty kopy, které Matěj Hlouš Vyplatil sobě vypsati dáti mocti bude. Naproti tomu ale vejš jmenované sirotky s jeho dětma z gruntovních vyplacených peněz stejný díl míti mají.

Vejminek

sobě Franc Haněl činí, na zimu 3 věrtele žita set a do Režniska semeno lněný, do lniska pak oves, jeden zákon pro zelí, pak do zeliska ječmen a to vše svou oupravou, hospodář však tu roli jemu náležitě zdělati povinen bude. Kus louky též sobě od obce vymíněný až pod Rejhu, více dvě krávy při témž gruntu chovat, které mu hospodář se svým houfem pásti povinen bude, kterýžto vejminek pokudž dole jmenované dluhy zcela a zouplna vyplatí až do své smrti užívati má a bude. Pakli ale dluhy envyplatí, tak jen polovici toho vejminku až do smrti jeho k užívání míti bude.

dluhy jsou, totiž

Janovi Kašparovi v Korouhvi 39 r. 6 xr.

Martinovi Vítkovi za koně 12 r.

Mařeně Kopeckýho 8 r.

suma 59 r. 6 xr.

Na který až do roku 1759 zaplatil

Janovi Kašparovi 24 r.

Mařeně Kopeckýho 8 r.

fol. 108b

Gruntovní klade:

v letech 1769-1779 vyplatil všechny dědické podíly

Sedí na zapl.

*

fol. 109a

Josef Hlouš

Léta Páně 1785 dne 29ho xmbris ujal grunt sedlský od otce pastorního France Haněla, který jemu vlastní otec jeho Matěj Hlouš odporučil za sumu purgkrechtni předešlou 200 kop míš.

kteréžto patřejí

Francovi Hanělovi pouštějícímu gruntu 25 kop

Josefovi hospodářovi novýmu 25 kop

Francovi bratrovi svobodnýmu 25 kop

Anně za Janem Němcem v Trpíně 25 kop

Mařeně 25 kop

Terezii 25 kop

Václavovi 25 kop

Veruně 25 kop

Přidánků

Přijímá do hospodářství Josef Hlouš od otce pastorního France Haněla, totiž: koně 1, vozy 3, vola 1, krávy dojný 3, jalovici do 3ho roku 1, pluhy s železem 2, rádla 2, brány s železnýma hřebíkama 6, sekery kladní 2, řetěz 1, motyčku na žleby 1, motyku 1, pilu 1, tele roční 1

Vejměnek

Poustupující gruntu Franc Haněl činí sobě svobodný byt v chalupě při gruntě, kterou sobě sám vlastním nákladem vyštípil, v ní až do smrti ůstávati a po smrti Václavovi, synu svému vlastnímu za dědičnou zadává.

Vejměnek má míti tento: Na zimu seti žita pod 3 věrtele, do …. oves. Více jeden záhon pro zelí a do zeliska ješmen seti moci. Na ten vejše jmenovaný vejměnek Franc Haněl svou oupravu dávati a hospodář náležitě svým potahem a to beze všeho platu zdělávat povinen bude. Item jeden kousek louky též sobě pro živení svého dobytka vymiňuje od obce až po Rejhu, a k tomu 2 krávy při témž gruntě chovati a nový hospodář takový do svého stáda zajímati a spolu pásti nechati povinen býti má. Po smrti pastorního otce France Hanla tento celý vejměnek nastupujícímu hospodářovi Jozefovi Hloušovi připadne.

Tejkaje se na zimu vysetého obilí nový hospodář bude brát 2 snopy a propouštějící Franc Haněl jeden snop. Co se dotejče druhých dítek, jenž jsou Franc, Mařena, Terezie, Václav a Veruna, jim hospodář Josef Hlouš povinen bude každému vejpravou ustrojit 2 stoly. Pakli toho potřebovati nebudou, složí každému na penězích 2 kopy. Mimo toho jednomu každému jednu krávu odchovati. Konečně pak Francovi, bratru svému mimo gruntovních peněz z rozličných mohovistostí, jenž do hospodářství přijímá 65 rejn. v hotovosti složiti. Stalo se v korouhvi dne a roku svrchu psaného.

Martin Michl – rychtář, Jan Trnka – starší obecní, Jan Tichý …, Jan Soukal – konšel, Franc Novotný, Josef Mach

Nato kladl: v letech 1787 – 1805 vyplatil nevlastnímu otci a sourozencům postupně všechny dlužné peníze

*

fol. 174a

Jiřík Hlouš

Léta 1656 ten grunt koupil od Mariany, vdovy po neb. Duchkovi Sejkorovi ze sumu 150 kop gr.m.

Zavdal Marianě vdově 1 kopu 42 gr. 6 d.

Od léta 1657 až do léta 1670 kladením vejrunkův vyplatil 6 kop

(celkem) 7 kop 42 gr. 6 d.

Zůstává v roky po 2 kopách doplatiti 142 kop 17 gr. 1 d.

následuje přehled podílníků a rozpis placení podílů roku 1682

fol. 175b

Jan Duchků

Léta 1683 ujal ten grunt od Jiříka Hlouše za sumu 150 kop

***

 

fol. 226

Vít Pastejřů

Léta 1634 ten grunt ujal po Martinovi Hloušovi pustý vedle prošacování práva bez závdavku za sumu 140 kop míš.

*

Korouhev 93

fol. 413

N. Cons. 93

Franc Hlouš

Léta 1718 vystavěl Pavel Hlouš pro syna svého France tuto chalupu za 3

*

fol. 423

Chalupa Antonína Hlouše

Léta Páně 1778 dne 19ho xmbris stala se jest dobrovolná smlouva mezi Francem Hloušem a Antonínem, synem jeho, až na další milostivé vrchnostenské potvrzení totiž: koupil Antonín Hlouš chalupu na obci stojící pod Nrem 93 se vším příslušenstvím za sumu hotovou a sice za 6 kop,

kteréžto peníze otec pro sebe zanechává.

Vymiňuje sobě otec i s manželkou jeho až do smrti v tý chalupě své přichránění míti, též jednu komůrku sobě pro jeho věci až do smrti vymiňuje

Povinnosti z tej chalupy

na hlídače celoročně 1 xr.

za přádlo 6 xr.

roboty pěší každoročně 13 dní