Category : mlýny spojené s rodem Sedliských

Mlýn v Kamenci stál na místě dnešního truhlářství firmy „Boštík a synové“ čp. 59, v matrikách a dalších starších zápisech je uváděn pod dřívějším číslem 45 (přečíslováno r. 1923) Nejstarším doloženým mlynářem ve Starém Kamenci je podle knihy trhové obce poličské z let 1467-1502 Matěj mlynář. Zřejmě živnost koupil ještě před založením zmíněné knihy. Roku ..

Read more

První zmínka o mlýně v Sedlištích u Jimramova pochází údajně z roku 1269. Ovšem zatím nejstarším doloženým majitelem je podle register urbárních z r. 1552 Pavel. Spolu s mlýnem držel ještě 5 prutů polí. (OA Litomyšl, fond: Archiv města Poličky, kn.č. 342) Vítek, syn sedlišťského mlynáře (Pavla?) koupil roku 1557 grunt v Telecím. Zemřel asi ..

Read more