Category : Příběh rodu Sedliských (koncept)

„Anno 1709 dne 26. junii za povinnosti purgkmisterské pana Jana Nespěšnýho, tak jakž Václav, syn po Tomášovi Sedlištským, dopustíce se s Verunou, dcerou Martina Hamana ze vsi Voldříše, poddanou zdejší ve mlejně kamenským u Josefa Sedlištského sloužící, skutku smilného, z panství jest odešel, pro kterýžto skutek spáchaný spravedlnost, co tak koliv jemu dopláceti přichází pravého ..

Read more